Cơ cấu dẫn hướng của đồ gá

1. Giới thiệu chung về cơ cấu dẫn hướng Nhiệm vụ: Cơ cấu dẫn hướng dùng để dẫn hướng dụng cụ cắt và nâng cao độ cứng vững của nó. Thường xuất hiện trên đồ gá khoan, khoét, doa,…do độ cứng vững của các dụng cụ cắt này kém. Phân loại: cơ cấu dẫn hướng của đồ…